Nowy wymiar kompetencji w pracy hybrydowej

  Trendem drugiej połowy w 2021 w procesach HR jest stabilizacja zmian wdrażanych w model pracy zdalnej, która przyspieszyła procesy w organizacjach. Jesteśmy uczestnikami ewolucji potrzeb klienta zewnętrznego. Dostosowujemy elastycznie narzędzia digital, procesy zarządzania komunikacją wewnętrzną i dywersyfikacją kanałów dotarcia do Klienta zewnętrznego. Firmy, które w czasie pandemii w miarę szybko przystosowały się do zmian w swojej działalności, koncentrują całą uwagę na przekwalifikowaniu swoich pracowników w kierunku kompetencji pracy hybrydowej. Nowym wyzwaniem jest przygotowanie nowych,

Wiele liczników, wspólny mianownik. Długotrwały stan napięcia.

  Czy choroby psychosomatyczne mogą być chorobami XXI wieku?   Może się wydawać, że zagadnienia z zakresu psychosomatyki, czyli nauki, zajmującej się zależnościami między psychiką (gr. Psyche) a ciałem (gr. soma), są nowe, jednak jej początki znajdujemy już w starożytnej myśli greckiej. Marek Tulliusz Cyceron pisał, że nasze emocje mogą zaburzać zdrowie psychiczne. Sama psychosomatyka narodziła się w I połowie XIX wieku w Niemczech za sprawą psychiatry Johanna Christiana Heinricha. Pisał on, że patrząc na

Sposoby myślenia XXI wieku

    Nowe realia życia uczą nowych możliwości. Każdy z nas zapewne na przełomie ostatniego 1,5 roku dokonał większych bądź mniejszych zmian w swoim życiu zawodowym i zebrał nowe doświadczenia.  Zmienił się nasz sposób planowania, prowadzenia, wykonywania zadań, jak również reagowania na nowe nieprzewidziane okoliczności, które mogły zacząć pojawiać się ze zwiększoną częstotliwością. Równolegle do zmian na polu zewnętrznym zaczęły wzrastać zmiany na płaszczyźnie wewnętrznej i wzmocniła się rola otwartości do przebudowania sposobów myślenia, w

Rola informacji zwrotnej w zwinnych zespołach

  Zmiana została na stałe wpisana w model kompetencji w wielu organizacjach, które właśnie na tym fundamencie budują zwinne standardy i postawy oraz zachowania pracowników. Optymalizacja procesów wymusiła skracanie ścieżki komunikacji czy procesu decyzyjnego. Informacja zwrotna napędza selektywność informacji, filtruje przekaz, nadaje rozpędu zwinnej komunikacji. Warto dostrzec w informacji zwrotnej różne aspekty, które mogą stanowić trzon kultury organizacyjnej.   Istotnym aspektem informacji zwrotnej jest zdecydowane umożliwienie otwartego dialogu na linii pracownik-pracodawca. Dialogu, który umożliwia wolną

Wspieranie samego siebie jako ważny element dbania o równowagę

  *artykuł zawiera w sobie propozycje ćwiczeń, które podane są bezpośrednio do czytelnika omijając formę grzecznościową, aby łatwiej było je odnieść do siebie.   Sytuacja tak nagła i mocno zaburzająca dotychczasowe funkcjonowanie jaką jest pandemia, zostawia mocny ślad w naszym życiu psychicznym, zwiększając ryzyko wzmożonego lęku czy obniżonego nastroju, wyczerpania emocjonalnego, depresji. Wprost możemy mówić o kryzysie,  który jest zjawiskiem szczególnym, występującym w ramach ogólnego, czasami bardzo długiego procesu zmian występujących wokół nas.   W

Czy Senior Java Developer to współczesne yeti?

  Większość z nas słyszała o tym mitycznym stworzeniu podobno widywanym w wysokich partiach Himalajów. Są tacy, co go szukają, niektórzy wierzą choć nikt zasadniczo nie widział, a pewnie najwięcej traktuje temat jak wdzięczną lokalną legendę.   Rozmawiając z licznymi Klientami, którzy mają coraz większe problemy z rekrutacją, odnosimy wrażenie, że jest nieco ról czy stanowisk na rynku pracy, z którymi rzecz ma się dosyć podobnie. Niektóre firmy twierdzą wręcz, że yeti coraz bardziej się

Czy przechodzimy gruntowne zmiany, czy tylko dopasowujemy się do nowej rzeczywistości?

  Te pytania zadaję sobie od jakiegoś czasu i one również natchnęły mnie do napisania tego tekstu. Obserwacje, rozmowy i nauka własna poczyniona na gruncie codzienności rekrutacyjnej otworzyły mnie na poniższe wnioski.   Gdzie i w jakich obszarach dostrzegłam zmiany?   Zmiana w sposobie rekrutowania:   - Wysoka rola kompetencji pozamerytorycznych: coraz częściej w opisie wymagań czy oczekiwań wobec Kandydata dostrzegamy szeroki opis cech osobowościowych. Pracodawcy nakładają coraz większą wagę na umiejętności miękkie (soft skills),

Przywództwo gotowe na przyszłość

  Nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, a ostatni rok wyraźnie pokazał, że liderzy muszą być gotowi na nieoczekiwane zdarzenia. Proaktywne podejście do tego, co przed nami oznacza szybką naukę w obliczu nowych wyzwań i sytuacji, zwinne zarządzanie i wspieranie swojego zespołu w nieprzewidywalnych wyzwaniach. W następstwie pandemii COVID-19 liderzy nauczyli się kreatywności i analizowania od nowa sposobu pracy. Jak więc wykorzystać to, czego się nauczyliśmy i zbudować przywództwo odporne na przyszłość i gotowe na

Różnorodność w procesach HR.

  Wielokulturowość, która  na dobre zagościła w strukturach firm, wzmacnia potencjał zespołów, zasila wartości firmowe, różnicuje kulturę organizacyjną. Zarządzanie różnorodnością staje się dziś naturalną kompetencją, dzięki której menedżerowi budują autentyczne, otwarte zespoły.   Włączenie różnorodności w procesy zarządzania zasobami ludzkimi stanowi  wyzwanie dla działów HR, które tworzą spójność procesów, uwzględniając: starzenie się społeczeństw, migracje, zmianę przyzwyczajeń, wielopokoleniowość, oczekiwania społeczne.   Stworzenie warunków akceptujących różnice kulturowe, językowe, wyznaniowe czy fizyczne decyduje dziś o konkurencyjności na rynku

Twórcza bezczynność czy wyczerpująca aktywność?

  „Jesteśmy nie poprzez słowa, a poprzez swoją obecność.” Tym zdaniem przywitaliśmy razem z Państwem obecny tydzień na portalu LinkedIn. Co to znaczy być obecnym i w kontakcie z realnym otoczeniem, sytuacjami i współpracownikami? To stan pełnego doświadczania tego gdzie się znajdujemy i przeżywanej chwili.   Ostatni artykuł, który napisałam, dotyczył zdrowia psychicznego i tego jak realną stratą może być dla organizacji brak inwestycji w zdrowie swoich pracowników. Dziś chcę pokazać drugą perspektywę i to,