Różnorodność w procesach HR.

  Wielokulturowość, która  na dobre zagościła w strukturach firm, wzmacnia potencjał zespołów, zasila wartości firmowe, różnicuje kulturę organizacyjną. Zarządzanie różnorodnością staje się dziś naturalną kompetencją, dzięki której menedżerowi budują autentyczne, otwarte zespoły.   Włączenie różnorodności w procesy zarządzania zasobami ludzkimi stanowi  wyzwanie dla działów HR, które tworzą spójność procesów, uwzględniając: starzenie się społeczeństw, migracje, zmianę przyzwyczajeń, wielopokoleniowość, oczekiwania społeczne.   Stworzenie warunków akceptujących różnice kulturowe, językowe, wyznaniowe czy fizyczne decyduje dziś o konkurencyjności na rynku

Twórcza bezczynność czy wyczerpująca aktywność?

  „Jesteśmy nie poprzez słowa, a poprzez swoją obecność.” Tym zdaniem przywitaliśmy razem z Państwem obecny tydzień na portalu LinkedIn. Co to znaczy być obecnym i w kontakcie z realnym otoczeniem, sytuacjami i współpracownikami? To stan pełnego doświadczania tego gdzie się znajdujemy i przeżywanej chwili.   Ostatni artykuł, który napisałam, dotyczył zdrowia psychicznego i tego jak realną stratą może być dla organizacji brak inwestycji w zdrowie swoich pracowników. Dziś chcę pokazać drugą perspektywę i to,

Rynek pracodawcy? Zależy dla kogo…

  Od ubiegłego roku oferujemy w Polsce i innych krajach regionu CEE rozwiązanie z Finlandii – Digital Headhunting. Skierowane jest do firm, które nie są zadowolone ani z wyników, ani ponoszonych kosztów, ani szybkości rekrutacji. Jesteśmy w bieżących kontaktach z setkami firm, z których wiele aktywnie działa na rynku pracy, pomimo pandemii. Coraz częściej zmieniają procesy rekrutacyjne, nie ograniczając jednak ich skali.   Jednocześnie, prowadząc mniej projektów rekrutacyjnych w Polsce, znacznie większy udział w naszych

#Przebranżowienie #Przekwalifikowanie #Life-Long Learning

  Od kilku lat uczestniczę i wspieram procesy przebranżowienia pracowników różnych sektorów i różnych poziomów zawodowych. Wszystkich jednak łączy to samo – otwarty umysł, chęć ciągłego inwestowania w siebie oraz chęć pozyskiwania nowych kompetencji, głównie technologicznych. Motywy bywają różne - jedni są znużeni swoimi dotychczasowymi zadaniami czy strukturą, w której pracują i pragną sprawdzić się w nowej roli czy nowej branży, inni – w obawie przed utratą pracy i „wypadnięciem” z rynku podnoszą swoje kwalifikacje

Jak zwiększyć skuteczność pracowników zdalnych?

  Obecny czas dla pracowników jest szczególny. Nakładają się na siebie pandemia i wciąż niepewne prognozy co do jej rozwoju, brak poczucia bezpieczeństwa w kontekście zdrowia i sytuacji na rynku pracy, stres wynikający z obciążenia pracą oraz zacierające się przestrzenie zawodowe, domowe i rodzinne. Wiele badań wykazało już, że zbyt wysoki poziom stresu prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia i obniża produktywność, co bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Jeszcze bardziej niż dotychczas rośnie rola

Outplacement Competence – Czy warto uczyć nowego podejścia do zwolnień?

  Zmiany ostatnich kilkunastu miesięcy niespodziewanie wpłynęły na zaplanowane strategie rozwoju organizacji, zweryfikowały autentyczne potrzeby polityki kosztów i zmodyfikowały plany zatrudnienia w najbliższej perspektywie czasowej. Zmianie uległy również kanały dotarcia do Klienta końcowego, co zmusiło do zweryfikowania celów sprzedażowych i przemodelowania postrzegania samego produktu, autentycznych potrzeb odbiorcy i blokad na jakie napotyka dziś w trakcie korzystania z usług.   Przed kadrą menedżerską, działami sprzedaży, a wreszcie działami HR stoi konieczność wykształcenia nowych kompetencji. Empatia i

Dbałość o zdrowie psychiczne pracowników – nowa moda czy konieczność?

  Zmiany jakie wywołał 2020 rok dotyczą nie tylko rynku pracy, bliskości i poziomu zaufania społecznego, ale również zdrowia psychicznego, równowagi w różnych obszarach życia.   Znacznie wzrosła liczba zaburzeń lękowych i depresyjnych, a osoby, które dotychczas zgłaszały problemy psychologiczne wskazują na ich pogłębienie. W ubiegłym roku dwukrotnie wzrosła ilość przyjmowanych substancji psychoaktywnych w tym leków przeciwlękowych i antydepresyjnych. (Za Puls Medycyny).   Wzmożony lęk, brak poczucia bezpieczeństwa w kontekście zdrowia swojego i bliskich oraz

Recepty na kryzys szukajmy szeroko

  Pandemia zmieniła bardzo wiele i można przypuszczać, że to jeszcze nie koniec tych zmian. Dotyczą zarówno rynku pracy, jak i świata biznesu w ogóle. Z jednej strony zmalała ilość możliwości, takich jakie były przed 2020 rokiem, jednocześnie pojawiło się sporo nowych. To, czego możemy być pewni, to fakt, że zmiana przyszła i już z nami pozostanie. Nawet jeżeli nie wiemy, jak dokładnie będzie wyglądał ten rok i lata kolejne. Rynek jaki znaliśmy przed 2020

Czas STOP – teraz SPRAWDZAM!

  Samoświadomość własnych kompetencji i mocnych stron w indywidualnym rozwoju zawodowym to zakres wiedzy, który zaczyna być coraz bardziej powszechny. Powodem jest między innymi rozprzestrzeniające się zjawisko zmiany zawodowej czy przebranżowienia. Nie dziwią nas zatem coraz szerzej dostępne i różnorodne badania psychometryczne, testy osobowości, predyspozycji czy charakterystyki typologiczne. Osobiście uważam, że jest to bardzo pożądany i wartościowy trend, bo nic bardziej krzywdzącego jak fundamentalny brak samoświadomości tego, do czego jesteśmy powołani i w czym powinniśmy

Dlaczego ocena osobowości ma istotne znaczenie w zarządzaniu talentami?

  Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że ocena osobowości jest najlepszą miarą sukcesu w wyborze i dopasowaniu obecnych i przyszłych pracowników do ról zawodowych?   Nie ma czegoś takiego jak dobra lub zła osobowość. Praca jest dla każdego, natomiast ważne jest, aby znaleźć rolę, która będzie odpowiadała naturalnym predyspozycjom, zainteresowaniom czy motywacji danej osoby. Zrozumienie różnych typów osobowości pomaga zespołom zarządzającym i zespołom HR lepiej zrozumieć, jak poszczególne osoby postrzegają, interpretują, reagują i uczą się na podstawie