Dlaczego Friends?

To poważne słowo i poważne zobowiązanie. Nikt nie jest dla nas wyłącznie wizytówką, ani wyłącznie swoim CV. Wyzwania merytoryczne i biznesowe w żadnym stopniu nie przesłaniają nam ludzi, których wspieramy w rozwoju potencjału.

Proponujemy Klientom rozwiązania, które działają w dłuższej perspektywie czasowej, znacznie dłuższej niż gwarancja na tego typu usługi. Rekomendujemy Kandydatów w miejsca, w których będą mogli się spełniać zawodowo, rozwijać i realizować swoje ambicje.

Przekazujemy wyłącznie prawdziwe informacje, zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Odpowiadamy na wszystkie pytania, na które możemy udzielić odpowiedzi. Otwarcie informujemy, gdy to co robimy jest objęte najwyższą poufnością.

Nasze honorarium nie zależy od wyniku negocjacji płacowych. Dzięki temu nie zachodzi żaden konflikt interesów i proponujemy Klientom rozwiązania najlepsze dla nich, a nie takie, które są dla nas najbardziej opłacalne.

Ludzie są dla nas najważniejsi.

Dlatego właśnie Friends.