Budowanie pozytywnych doświadczeń osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych jest obecnie jednym z najważniejszych sposobów na przyciągnięcie najlepszych Kandydatek i Kandydatów do organizacji. 54% osób poszukujących pracy stwierdziło, że negatywne doświadczenia z procesu rekrutacyjnego zniechęciłoby ich do przyjęcia oferty pracy, 69% osób w wyniku złych doświadczeń rekrutacyjnych rzadko lub nigdy nie zaaplikuje ponownie (badania Talentgy). Jak wobec tego zadbać o doświadczenia Kandydatek i Kandydatów, inaczej Candidate Experience, aby chcieli pracować właśnie dla naszej firmy i polecali nas swoim znajomym?

 

Poniżej dzielimy się 5 wskazówkami, jak poprawić Candidate Experience:

 

 1. Upewnij się, że zatrudniasz w celu zaspokojenia rzeczywistej potrzeby.

 

Podczas rekrutacji dobrze zdefiniowany cel stanowiska jest podstawą do budowania doświadczeń Kandydatek i Kandydatów. Zanim zaprosimy do procesu rekrutacyjnego, należy upewnić się, czy stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja oraz określone w jego ramach kompetencje, odpowiadają na rzeczywiste potrzeby firmy. Zidentyfikowanie konkretnych potrzeb rekrutacyjnych przed rozpoczęciem procesu rekrutacji pomoże w bardziej precyzyjnym wyszukiwaniu i selekcji.

 

Przed zamieszczeniem opisu stanowiska pracy:

 

 • Oceń i przeanalizuj luki kompetencyjne w organizacji – jakich umiejętności, talentów lub cech brakuje Twojej firmie? Jak wygląda idealna Kandydatka lub Kandydat, którzy spełniają te potrzeby?
 • Ściśle współpracuj z hiring manager (osobą zatrudniającą do swojego zespołu), aby określić najbardziej odpowiednią nazwę stanowiska i szczegółowy opis. Poszukaj odpowiedzi na pytanie, czego Kandydatka czy Kandydat mogą oczekiwać w codziennej pracy? Osoby poszukujące pracy chcą poznać realia pracy zanim zaaplikują na dane stanowisko lub wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Nieprzeprowadzenie tych kroków zwiększa prawdopodobieństwo, że pierwotnie określony kierunek poszukiwań okaże się nietrafny lub rekruterzy będą zgadywać prawdziwe potrzeby rekrutacyjnie zamiast precyzyjnie i pewnie komunikować się z rynkiem pracy. To ostatecznie prowadzi do opóźnień, słabej komunikacji i straty czasu zarówno organizacji, jak i Kandydatek oraz Kandydatów.

 

75% osób pracujących w obecnych firmach wskazało, że pozytywne doświadczenia z procesu rekrutacyjnego wpłynęły na ich decyzję o przyjęciu oferty (Echevarria, 2020).

  

 1. Ułatw Kandydatkom i Kandydatom zaaplikowanie do Twojej firmy.

 

60% osób poszukujących pracy zniechęca się do złożenia swojego CV, jeśli proces aplikowania na stanowisko trwa zbyt długo lub jest zbyt skomplikowany (Csedrik, 2019). Celem osób odpowiedzialnych za rekrutację powinno zatem być stworzenie łatwego i szybkiego procesu aplikowania, który przyciągnie Kandydatki i Kandydatów oraz pozwoli pozyskać tych najlepszych. Nikt nie chce spędzać godzin na aplikowaniu na stanowisko, nawet jeśli jest na etapie intensywnego poszukiwania pracy. Jakie usprawnienia można wprowadzić:

 

 • Upewnij się, że Twoje ogłoszenie o pracę jest dostępne i łatwe do znalezienia.
 • Jasno określ kroki i podaj klarowne instrukcje dotyczące każdego etapu procesu składania aplikacji.
 • Przeanalizuj proces aplikowania i sprawdź, które elementy możesz lub powinieneś usunąć.
 • Korzystaj z aplikacji przyjaznych dla urządzeń mobilnych.
 • Wyślij do Kandydatki / Kandydata wiadomość z potwierdzeniem otrzymania CV.

 

 1. Zapewnij spójną komunikację.

 

Dla osób poszukujących pracy istotna jest bieżąca i jasna komunikacja na temat ich udziału w procesie rekrutacyjnym i kolejnych możliwych etapach. 30% osób poszukujących pracy uznało komunikację po złożeniu aplikacji za najważniejszą odnośnie ich Candidate Experience (CareerPlug).

 

Powiadomienie o otrzymaniu aplikacji, przedstawienie z góry etapów rekrutacji, informowanie Kandydatek i Kandydatów na bieżąco, na którym etapie rekrutacji się znajdują, przekazanie informacji, kiedy może nastąpić kolejny kontakt to tylko niektóre działania, które warto podjąć w komunikacji. Dobrą praktyką jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu z rekruterem poprzez informację, kto opiekuje się daną rekrutację i podanie bezpośredniego numeru telefonu i adresu email.

 

 1. Zapisuj i przechowuj niezbędne informacje o Kandydatkach i Kandydatach.

 

W każdej rekrutacji bierze udział wiele osób, komunikacja często odbywa się poprzez kilka kanałów, nierzadko więcej niż jedna osoba z zespołu rekrutacyjnego jest w kontakcie z Kandydatką czy Kandydatem. W celu zadbania o dobre Candidate Experience ważne jest, aby istotne dla rekrutacji informacje zapisywać, np. w systemie ATS, aby móc łatwo do nich wrócić bądź zapewnić innym osobom włączonym w rekrutację dostęp do nich.

 

 1. Bądź otwarty na udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnej

 

Nadal jeszcze wiele firm niechętnie udziela pełnej informacji zwrotnej odrzuconym Kandydatkom czy Kandydatom. Kryją się za tym obawy, że zostanie ona zakwestionowana bądź pociągnie za sobą konsekwencje prawne. Informacja zwrotna jest jednak kolejnym bardzo istotnym elementem budowania Candidate Experience i warto o nią zadbać.

 

Im dalej Kandydatka czy Kandydat przesuwają się w procesie rekrutacji, tym bardziej będą oczekiwali konkretnej i spersonalizowanej informacji zwrotnej. Będzie ona ważna z punktu widzenia ich dalszych poszukiwaniach pracy, może pomóc odkryć obszary, których nie byli świadomy, dowiedzieć się więcej, jak są odbierani przez poszczególne firmy, może doprowadzić do zmiany strategii poszukiwania pracy.

 

Warto również poprosić Kandydatki i Kandydatów o udzielenie informacji zwrotnej na temat procesu rekrutacyjnego, w którym brał udział, np. w postaci ankiety. Firmy, dzięki informacji zwrotnej, także mogą lepiej przeanalizować swoje dotychczasowe działania i wprowadzić ewentualne zmiany.

 

Nie ma jednego gotowego przepisu na to, jak budować pozytywne Candidate Experience w procesie rekrutacyjnym. Jest jednak kilka elementów, o które warto zadbać projektując proces rekrutacyjny: jasno określone cele rekrutacji, szybki i przyjazny sposób aplikowania, bieżący kontakt, szczera informacja zwrotna. Kandydatki i Kandydaci chcą mieć poczucie, że są mile widziani i wspierani w całym procesie rekrutacji.

 

Projektując narzędzie Digital Headhunting, nasz fiński partner – firma Jobilla zadbała o pozytywne doświadczenia Kandydatek i Kandydatów w całym procesie rekrutacyjnym uwzględniając powyższe elementy. To ich oczekiwania były punktem wyjścia do stworzenia funkcjonalności systemu wspierającego proces aplikowania, komunikacji i udzielania informacji zwrotnej. Chętnie przedstawimy szczegóły tego rozwiązania.

 

Agnieszka Jurkowska,

Partnerka w Executive & Friends

a.jurkowska@executiveandfriends.com

Leave a comment