5 sposobów na poprawienie Candidate Experience w procesie rekrutacyjnym

  Budowanie pozytywnych doświadczeń osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych jest obecnie jednym z najważniejszych sposobów na przyciągnięcie najlepszych Kandydatek i Kandydatów do organizacji. 54% osób poszukujących pracy stwierdziło, że negatywne doświadczenia z procesu rekrutacyjnego zniechęciłoby ich do przyjęcia oferty pracy, 69% osób w wyniku złych doświadczeń rekrutacyjnych rzadko lub nigdy nie zaaplikuje ponownie (badania Talentgy). Jak wobec tego zadbać o doświadczenia Kandydatek i Kandydatów, inaczej Candidate Experience, aby chcieli pracować właśnie dla naszej firmy